Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2019-11-21

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
657American Curly
1705American Painthorse
7998American Quarterhorse
43American Saddlebred
601Amerikansk Miniatyrhäst
1169Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
22946Arabiskt fullblod
20882Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
140Clydesdale
14054Connemara
1148Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8203Engelskt fullblod
371Exmoor
15079Fjordhäst
342Frieser
19730Gotlandsruss
7857Haflinger
27Hispanoarab
1327Irish Cob
137Irish Cob Partbred
699Islandshäst
918Kallblodiga travare
519Kaspisk Häst
42Kigermustang
435Knabstrupper
9Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
776Korsning med arab
291Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
94Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5730Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1571Korsningsponny
22013Korsningsponny
1749Lipizzaner
209Lipizzanerkorsning
533Lusitano
2595Morganhäst
7New Forest
61538New Forest
21454Nordsvensk brukshäst
114Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2076Pura Raza Española
21505Ras saknas
1470Registrerat hästdjur
1286Rysk Basjkir
873Shagya-arab
45486Shetlandsponny
1312Shire
4965Specialras
6722Svensk Ridponny
3984Svensk Ridponny
6193Svenskt varmblod
1050Tinker
57Tyrolerhaflinger
3802Varmblodig travare
3258Welsh Cob
1248Welsh Cob-typ
8909Welsh Mountain
894Welsh Partbred
8501Welsh Ponny
1486Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61538New Forest
45486Shetlandsponny
22946Arabiskt fullblod
22013Korsningsponny
21505Ras saknas
21454Nordsvensk brukshäst
20882Ardenner
19730Gotlandsruss
15079Fjordhäst
14054Connemara
8909Welsh Mountain
8501Welsh Ponny
8203Engelskt fullblod
7998American Quarterhorse
7857Haflinger
6722Svensk Ridponny
6193Svenskt varmblod
5730Korsningshäst
4965Specialras
3984Svensk Ridponny
3802Varmblodig travare
3258Welsh Cob
2595Morganhäst
2076Pura Raza Española
1749Lipizzaner
1705American Painthorse
1571Korsningsponny
1486Övrigt hästdjur
1470Registrerat hästdjur
1327Irish Cob
1312Shire
1286Rysk Basjkir
1248Welsh Cob-typ
1169Angloarabiskt fullblod
1148Dartmoor
1050Tinker
918Kallblodiga travare
894Welsh Partbred
873Shagya-arab
776Korsning med arab
699Islandshäst
657American Curly
601Amerikansk Miniatyrhäst
589Appaloosa
553Korsning med fjordhäst
533Lusitano
519Kaspisk Häst
435Knabstrupper
371Exmoor
342Frieser
291Korsning med ardenner
209Lipizzanerkorsning
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
140Clydesdale
137Irish Cob Partbred
114Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
94Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
57Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
42Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
27Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
9Korsning med American Curly
7New Forest
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter