Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2020-02-19

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
661American Curly
1705American Painthorse
7994American Quarterhorse
43American Saddlebred
616Amerikansk Miniatyrhäst
1177Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
22890Arabiskt fullblod
20959Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
143Clydesdale
14217Connemara
1152Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8193Engelskt fullblod
372Exmoor
15092Fjordhäst
342Frieser
19900Gotlandsruss
7872Haflinger
27Hispanoarab
1337Irish Cob
137Irish Cob Partbred
700Islandshäst
917Kallblodiga travare
521Kaspisk Häst
56Kigermustang
435Knabstrupper
9Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
772Korsning med arab
298Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
94Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5878Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1571Korsningsponny
22019Korsningsponny
1770Lipizzaner
210Lipizzanerkorsning
533Lusitano
2640Morganhäst
8New Forest
61569New Forest
21584Nordsvensk brukshäst
114Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2076Pura Raza Española
21733Ras saknas
1561Registrerat hästdjur
1287Rysk Basjkir
873Shagya-arab
45550Shetlandsponny
1311Shire
4961Specialras
6742Svensk Ridponny
4017Svensk Ridponny
6196Svenskt varmblod
1050Tinker
56Tyrolerhaflinger
3813Varmblodig travare
3258Welsh Cob
1248Welsh Cob-typ
8909Welsh Mountain
894Welsh Partbred
8514Welsh Ponny
1504Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61569New Forest
45550Shetlandsponny
22890Arabiskt fullblod
22019Korsningsponny
21733Ras saknas
21584Nordsvensk brukshäst
20959Ardenner
19900Gotlandsruss
15092Fjordhäst
14217Connemara
8909Welsh Mountain
8514Welsh Ponny
8193Engelskt fullblod
7994American Quarterhorse
7872Haflinger
6742Svensk Ridponny
6196Svenskt varmblod
5878Korsningshäst
4961Specialras
4017Svensk Ridponny
3813Varmblodig travare
3258Welsh Cob
2640Morganhäst
2076Pura Raza Española
1770Lipizzaner
1705American Painthorse
1571Korsningsponny
1561Registrerat hästdjur
1504Övrigt hästdjur
1337Irish Cob
1311Shire
1287Rysk Basjkir
1248Welsh Cob-typ
1177Angloarabiskt fullblod
1152Dartmoor
1050Tinker
917Kallblodiga travare
894Welsh Partbred
873Shagya-arab
772Korsning med arab
700Islandshäst
661American Curly
616Amerikansk Miniatyrhäst
589Appaloosa
553Korsning med fjordhäst
533Lusitano
521Kaspisk Häst
435Knabstrupper
372Exmoor
342Frieser
298Korsning med ardenner
210Lipizzanerkorsning
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
143Clydesdale
137Irish Cob Partbred
114Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
94Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
56Tyrolerhaflinger
56Kigermustang
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
30Brittisk Rid- och Sportponny
27Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
9Korsning med American Curly
8New Forest
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter