Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2019-09-16

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
656American Curly
1705American Painthorse
7997American Quarterhorse
43American Saddlebred
587Amerikansk Miniatyrhäst
1168Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
22854Arabiskt fullblod
20821Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
139Clydesdale
13893Connemara
1147Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8061Engelskt fullblod
370Exmoor
15006Fjordhäst
342Frieser
19630Gotlandsruss
7852Haflinger
27Hispanoarab
1307Irish Cob
137Irish Cob Partbred
699Islandshäst
919Kallblodiga travare
519Kaspisk Häst
41Kigermustang
435Knabstrupper
9Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
776Korsning med arab
287Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5650Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1571Korsningsponny
22012Korsningsponny
1725Lipizzaner
208Lipizzanerkorsning
533Lusitano
2583Morganhäst
6New Forest
61492New Forest
21349Nordsvensk brukshäst
113Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2076Pura Raza Española
21369Ras saknas
1418Registrerat hästdjur
1283Rysk Basjkir
873Shagya-arab
45448Shetlandsponny
1312Shire
4965Specialras
6704Svensk Ridponny
3942Svensk Ridponny
6166Svenskt varmblod
1050Tinker
57Tyrolerhaflinger
3793Varmblodig travare
3235Welsh Cob
1248Welsh Cob-typ
8909Welsh Mountain
894Welsh Partbred
8500Welsh Ponny
1470Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61492New Forest
45448Shetlandsponny
22854Arabiskt fullblod
22012Korsningsponny
21369Ras saknas
21349Nordsvensk brukshäst
20821Ardenner
19630Gotlandsruss
15006Fjordhäst
13893Connemara
8909Welsh Mountain
8500Welsh Ponny
8061Engelskt fullblod
7997American Quarterhorse
7852Haflinger
6704Svensk Ridponny
6166Svenskt varmblod
5650Korsningshäst
4965Specialras
3942Svensk Ridponny
3793Varmblodig travare
3235Welsh Cob
2583Morganhäst
2076Pura Raza Española
1725Lipizzaner
1705American Painthorse
1571Korsningsponny
1470Övrigt hästdjur
1418Registrerat hästdjur
1312Shire
1307Irish Cob
1283Rysk Basjkir
1248Welsh Cob-typ
1168Angloarabiskt fullblod
1147Dartmoor
1050Tinker
919Kallblodiga travare
894Welsh Partbred
873Shagya-arab
776Korsning med arab
699Islandshäst
656American Curly
589Appaloosa
587Amerikansk Miniatyrhäst
553Korsning med fjordhäst
533Lusitano
519Kaspisk Häst
435Knabstrupper
370Exmoor
342Frieser
287Korsning med ardenner
208Lipizzanerkorsning
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
139Clydesdale
137Irish Cob Partbred
113Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
93Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
57Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
41Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
27Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
9Korsning med American Curly
6New Forest
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter